Die mite van ʼn “Free Lunch”

Milton Friedman verduidelik hier die sogenaamde “free Lunch” mite. Die belangrikste konsep wat elkeen hieruit kan leer is dat alle belastings deur individue betaal word en slegs deur individue. Alle verskuiwings van belasting aanspreeklikheid is in werklikheid politieke oëverblindery. Maatskappy belastings, dividend belastings, BTW, te veel om almal hier op te noem, verdoesel slegs wat die staat en die parasitiese-klas werklik hul onderdane kos. In die republiek territoriale gebied bekend as Suid-Afrika is dit ʼn heftige som as die geleentheidskoste in terme van effektiwiteit bereken sou word.

Advertisements

About kanwilsal

ʼn Kompromie is ʼn ooreekoms waarby beide partye kry wat nie een van hulle wou gehad het nie.
This entry was posted in Ekonomie, Video and tagged , , , . Bookmark the permalink.