Praxeologie die Oostenrykse Metodiek

Menslike aksie

Van die proposisies is: 

  • Slegs individue kies.
  • Die studie van die mark orde handel fundamenteel om die ruilgedrag en die instellings waarin die uitruilings plaasvind.
  • Die “feite” wat die sosiale wetenskappe oplewer is meestal wat hulle glo en dink feite is.
  • Nut en waarde is subjektief.
  • Die prysstelsel ekonomiseer die inligting wat mense nodig het in die proses van hul besluitneming.
  • Die Privaatbesit van die produksiemiddele is ʼn noodsaaklike voorvereiste vir rasionele ekonomiese berekenings.
  • Die kompeterende mark is ʼn proses van entrepreneuriese ontdekking.
  • Geld is nie neutraal nie.
  • Die kapitaalstruktuur bestaan uit heterogene goedere wat verkeie bepaalde gebruike het, wat in lyn gebring moet word.
  • Sosiale instellings is meermale die resultaat van menslike aksie eerder as menslike ontwerp.

Die Oostenrykse skool beklee tans drie interessante posisies. Dit verteenwoordig beslis die oudste ekonomiese denkskool daarby is dit ook gelyktydig die kleinste en die snelgroeiendste.

Die grootste uitstaande verskil tussen Oostenrykse skool en ander lê opgesluit in die metodiek wat as Praxeologie bekend staan. Die Logika van Aksie. Vir ʼn akademiese uiteensetting kan u gerus Murray Rothbard lees: Praxeology :The Methodology of Austrian Economics

Daar is ook ʼn oulike video reeks van 22 episodes van so 10 minute elk wat as ʼn goeie inleiding dien, deur Praxgirl.

Praxeologie

Advertisements

About kanwilsal

ʼn Kompromie is ʼn ooreekoms waarby beide partye kry wat nie een van hulle wou gehad het nie.
This entry was posted in Ekonomie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.