Die Oorsprong van Links en Regs

Opening van die Nasionale Vergadering in Versailles 5 May 1789.

Opening van die Nasionale Vergadering in Versailles 5 May 1789.

Keith Preston van Attack The System bespreek hoe die ontwikkeling van moderne Europese intellektuele lewe die politieke konsepte van Links en Regs gevorm het. Onderwerpe sluit in:

 • Die verligting as die derde groot fase in die Europese intellektuele geskiedenis wat volg op die klassieke Grieks-romeinse en die Middeleeuse Christen era.
 • Die verligting as ʼn tipe neo-heidense rewolusie teen die post-Hellenistiese Christelike dominansie van die Westerse Beskawing.
 • Die Engelse, Amerikaanse en Franse Revolusies as politieke uitdrukkings van die verligting.
 • Die oorsprong van Links en Regs in die Franse Rewolusie.
 • Die hoof tradisies in regse denke: reaksionêr, konserwatief en bourgeoisie.
 • Die impak van Nietzsche se denke op die ontwikkeling van die revolusionêre regses en konserwatiewe revolusionêres.
 • Die vraag of Fascisme en Nasionaal Sosialisme werklik regse ideologieë genoem kan word.
 • Botsende denkrigtings in linkse denke aangaande menslike natuur en die natuur van die samelewing.
 • Thomas Sowell se analise van moderne politieke teorie as verteenwoordigend van kontrasterende visies van ʼn beperkte en ʼn onbeperkte menslike sosiale natuur.
 • Die Amerikaanse en Franse revolusies as verteenwoordigend van botsende idees binne die politieke filosofie in die verligting.
 • Die wedywering tussen Marx en Bukunin as simbolies van die konflik binne linkse denke.
 • Die denke van Carl Schmitt as ʼn vorm van moderne sekulêre konserwatisme binne die tradisie van Hobbes.
 • Die ironie daarvan dat eksistensialisme en postmodernisme dominant is in moderne liberale denke, gegewe dat hul oorsprong in die filosofie van Nietzsche te vinde is.

attack the system

Advertisements

About kanwilsal

ʼn Kompromie is ʼn ooreekoms waarby beide partye kry wat nie een van hulle wou gehad het nie.
This entry was posted in Anargie, Radio and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.