Ekonomiese Ongelykheid: Oostenrykse siening

Gelykheid

In die territoriale gebied bekend as Suid Afrika, nes in baie ander streke en lande, word daar toenemend klem gelê op gelykheid. Is daar ongelykheid tussen ryk en arm? Ons kort meer gelykheid! Is daar verskille in inkomste tussen etniese groepe en rasgroepe? Ons kort meer gelykheid! Is daar salaris gapings tussen mans en vroue? Dan kort ons meer gelykheid! 

Hierdie tipe uitsprake glip deurgaans uit in die uitsprake van politici en die skryfwerk van joernaliste. Dit is wat bekendstaan as ʼn “buzzword”, maar hoe sou ʼn wêreld lyk waarin almal gelyk is? Is dit ooit moontlik of gewens? 

In die onderstaande video lig professor Peter G Klein die ekonomiese realiteite uit wat verduidelik dat ongelykheid inherent is tot die menslike kondisie en dit is debatteerbaar of gelykheid enigsins iets is wat ʼn staat behoort na te jaag. Hy lê veral klem op ʼn nuwe gewilde boek wat daarop aanspraak maak dat die ekonomiese ongelykheid tussen mense toeneem en dat die staat van aggressiewe belasting gebruik moet maak om hierdie probleem reg te stel. Die rede vir die gewildheid van so ʼn boek is heel moontlik dat dit mense se bestaande miskonsepsies help bevestig. Klein wys daarop dat die skrywer van die boek ʼn totaal verkeerde siening van kapitaal het en die begrip nie verstaan nie en dit is daarom geen verrassing as mense dan by foutiewe gevolgtrekkings uitkom nie.

Advertisements

About kanwilsal

ʼn Kompromie is ʼn ooreekoms waarby beide partye kry wat nie een van hulle wou gehad het nie.
This entry was posted in Ekonomie, Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Korrektheid and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.