Author Archives: kanwilsal

About kanwilsal

ʼn Kompromie is ʼn ooreekoms waarby beide partye kry wat nie een van hulle wou gehad het nie.

Geen Verraad: no 1

Geen noembare beginsel kan moontlik meer ooglopend vals wees as dít nie, óf meer ooglopend gevaarlik vir alle politieke vryheid as dié beginsel nie. Tog het dit in die praktyk geseëvier, en word dit nou as ʼn gevestigde gegewe aanvaar. Indien dit werklik gevestig was deur die oorlog het dit die aantal slawe vermeerder in plaas van verminder, aangesien ʼn man wat onderdanig moet wees tot ʼn regering wat hy nie wil hê nie, niks minder as ʼn slaaf is nie. Lees voort

Advertisements
Posted in Anargie, Politieke Filosofie | Tagged , , , , , , , , , ,

Die Lewe en Denke van Lysander Spooner – Deel 2

In ons huidige tyd bly beide sy voorbeeld en idees aangaande die absolute ongeldigheid van dwang en regering steeds relevant. Huidige libertariese en anti-staat bewegings bly besorg oor die beëindiging van politieke dwang en dominasie… Daar is ʼn soektog na vorms van menslike samewerking om die slaaf-meester verhouding te vervang en in die soektog was Lysander Spooner ʼn pionier en ʼn profeet. Lees voort

Posted in Anargie, Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , ,

Die Lewe en Denke van Lysander Spooner – Deel 1

Die 19de eeu se individualistiese anargis Benjamin Tucker het Lysander Spooner “our Nestor” genoem, ʼn Griekse naam wat wysheid aandui. Die 20ste eeu se libertariër Murray Rothbard het na Spooner verwys as “die laaste van die groot natuurreg teoretici… die laaste van die ou garde wat in natuurregte geglo het.” Lees voort

Posted in Anargie, Geskiedenis | Tagged , , , , , , , ,

Vryheid: Die ander Gelykheid, die Gelykheid van Outoriteit

Terwyl libertariërs met mekaar mag verskil oor die graad waartoe, indien enige, van mens se natuurlike regte na ʼn regering oorgedra moet word, stem alle libertariërs egter saam dat die ongelykhede geminimaliseer moet word tussen die outoriteit waaroor die gemiddelde individu beskik en die waaroor die amptenare en bevoorregte funksionarisse van die staat oor beskik. Lees voort

Posted in Liberalisme, Regte | Tagged , , , , , , , , ,

Gelyker as jy

Van al die dooie katte wat deur die Franse Rewolusie aan ons nagelaat is, is die konsep van gelykheid een van die onwelriekendste. ʼn Groot aantal dooie mense is ook nagelaat deur daardie glorieryke gebeurtenis, maar kom ons bepaal ons vir eers by hierdie besondere kat. Ons word daagliks gebombardeer met gelykheidspropaganda van allerlei aard, dermate dat ons net kan hoop, in die woorde van Shakespeare, that surfeit the appetite may sicken and so die. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , ,

Wees openlik en bring raswet dan liefs terug

Staatsamptenare sou gronde kon vind om ʼn aanvanklike rasseklassifikasie te maak, waarna klassifikasies op twee maniere gewysig kon word: Eerstens kon die staat met opgaaf van redes iemand kennis gee dat hy anders geklassifiseer sou word. Tweedens kon burgerlikes self om ʼn verandering van ras aansoek doen. Lees voort

Posted in Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , ,

Die Regering is nie Ons nie

Die wil en vrye wil neem ʼn belangrike plek in filosofie in. Die wil verwys na ʼn eienskap van die verstand om intensionele besluite te kan neem. In die algemeen verwys dit nie na bepaalde begeertes of behoeftes nie, maar eerder na die kapasitiet om begeertes te hê en beslissend daarop te reageer.

Daar is en was ook denkers wat die bestaan van die vrye wil ontken ten gunste van determinisme en sagte determinisme soos die Duitse filosoof Arthur Schopenhauer dit gestel het: “Der Mensch kann tun was er will; er kann aber nicht wollen was er will” – Die mens kan doen wat hy wil, hy kan egter nie wil wat hy wil nie. Lees voort

Posted in Anargie, Politieke Filosofie, Video | Tagged , , , , , , , , ,

Moenie deur ANC-’newspeak’ mislei word nie

ʼn Regering wat ʼn regime verteenwoordig, dus vir homself opeis om nie net sy plig na die beste van sy vermoë vir die volgende termyn te doen nie, maar om die samelewing volgens sy ideologie te omvorm, heers nie soseer met brute geweld nie, maar deur die beheersing van die openbare debat en veral deur die gebruik van sekere sleutelwoorde. Lees voort

Posted in Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , , , ,

Die genadedood van die getroue spaarder

Wat almal van sentrale banke moet weet, is dat hul beleid van besondere lae rentekoerse ten doel het om vraag te stimuleer en om sodoende ekonomieë aan die groei te kry (wat in elk geval nie baie suksesvol is nie). Dit word egter bereik deur rentekoerse so laag te hou dat leners bevoordeel word ten koste van spaarders. Lees voort

Posted in Ekonomie | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Politokrasie: Die Disharmonie en agterdog van Menseregte

Die menseregte-diskoers word dikwels in ʼn jubelende trant en in ʼn atmosfeer van opgewonde vreugde gevoer. Met die invoer van ʼn handves van menseregte in Suid-Afrika in 1994 is die menseregte-regime deur talle met bykans kinderlike uitgelatenheid begroet. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Filosofie, Regte | Tagged , , , , , , , , , ,