Category Archives: Demokrasie

Demokrasie

Politokrasie: Staatlikheid

Toe Thomas Hobbes teen die middel van die sewentiende eeu oor die staat geskryf het, het hy met groot ontsag daarna as Leviatan en die sterflike god verwys. Op daardie stadium was die staat egter maar nog in sy kinderskoene. Later sou die staat oneindig kragtiger raak as wat ooit voorsien kon word. Mettertyd het dit duidelik geword dat die aliasse Leviatan en sterflike god geen melodrama was nie, maar ʼn paslike beskrywing vir die staat wat later — en tans — so dominant in die lewens van individue en gemeenskappe geword het. Lees voort

Advertisements
Posted in Anargie, Demokrasie | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Koos Malan se Politokrasie

Koos Malan laat sy lesers lus voel om hul ID-boekies te verbrand. Amper soos wat sommige vrouens vroeër bra’s verbrand het, of miskien meer soos wat mense pasboekies onder Apartheid verbrand het. In Politokrasie: ʼn Peiling van die dwanglogika van die territoriale staat en gedagtes vir ʼn antwoord daarop sny Malan tot op die been van die staat as “jaloerse God” wat waak oor die lojaliteite van sy onderdane. Lees voort

Posted in Anargie, Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , , , , , ,

Die Heilige Verenigde Landmassa

Vandag voel ons heeltemal anders oor “Suid-Afrika” en “Suid-Afrikanerskap”. Deur die loop van die afgelope 100 jaar het die terme soveel stertjies bygekry dat dit moeilik is om na 1910 terug te dink sonder om Jesus in vlees by die inlui van die Unie te visualiseer. God het met sy eie hand die grense om die landmassa in goud getrek en verklaar dat wie ook al in die Uniegebou in Pretoria sit pous is met die godgegewe reg om die “Suid-Afrikaanse Volk” te bou en te regeer… Lees voort

Posted in Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , , , ,

Is die globale Ryk wenslik? – ‘n kritiek op die Ryksgedagte – Deel 2

Die Ryk is rondom en binne-in ons. Die vraag is of ons steeds die wil het om onsself as subjekte te herstel, om onsself te normeer volgens die model van die Verligting, en of ons gaan toelaat dat die Ryk eenvoudig oor ons spoel met al die destruktiewe en nihilistiese krag van ʼn keiserlike tydperk, twee millennia ná Rome. Lees voort

Posted in Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , , , , ,

Is die globale Ryk wenslik? – ‘n kritiek op die Ryksgedagte – Deel 1

Dit was net ʼn kwessie van tyd voordat globalisering in terme van ʼn Ryk gesien sou word. Die Verenigde State van Amerika word toenemend as ʼn nuwe Rome beskryf. Engels is die nuwe Latyn, en sodoende beleef ons een van daardie historiese herhalings wat vir filosowe en historici deur die eeue ʼn sisteem aan die geskiedenis verleen het. Lees voort

Posted in Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , , , , ,

Oorlog, die staat en die leerstelling van demokratiese vrede

As ʼn agentskap wat geregtigheid verdraai en belasting oplê, word elke staat gedreig met “uitgang”. Veral sy mees produktiewe burgers mag byvoorbeeld die land verlaat om die belasting en/of verdraaiing van geregtigheid te ontvlug. Geen staat hou hiervan nie. In teendeel, in plaas daarvan dat die reikwydte van beheer inperk of ʼn krimpende belastingbasis, verkies burokrate dat dit vergroot word. Dit bring hulle dan in konflik met ander state. Anders as kompetisie tussen “natuurlike” persone en instellings, is die kompetisie tussen state egter elimineerend van aard. M.a.w., daar kan slegs een monopolis van finale besluitneming en belasting in enige gegewe area wees. Dus het die kompetisie tussen verskillende state ʼn geneigdheid na politieke sentralisasie en moontlik op die uiteinde, een enkele wêreld-staat. Lees voort

Posted in Demokrasie | Tagged , , , , , , , ,

Demokrasie en die staat

Die erkenning van demokrasie as ʼn gewilde masjien vir rykdom en inkomste herverdeling in samewerking met een van die mees basiese beginsels in die veld van ekonomie – dat ʼn mens meer sal bekom van wat ook al dit is wat gesubsidieer word – bied die sleutel tot ʼn begrip van die huidige era en sy probleme. Die Oostenrykse Ekonoom Prof. Hans-Hermann Hoppe bied hier ʼn krietiese blik op Demokrasie. Lees voort

Posted in Anargie, Demokrasie | Tagged , , , , , ,

Militante demokrate

Die idee dat demokrasie ʼn vreedsame en stabiele regering teweegbring het ʼn gevestigde opinie van ons tyd geword. Ene Walter Burns het ʼn ruk terug daarop aangedring dat demokrasieë nog nooit met mekaar oorlog gevoer het nie. Hierdie afgestempelde opinie het deesdae versag na ʼn ewe suspisieuse idee dat demokrasieë nie die laaste 150 jaar met mekaar oorlog gemaak het nie. Dis ʼn problematiese opinie op sy beste, maar het teen die tyd ongelukkig die status van ʼn waarheid verkry. Lees voort

Posted in Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , ,