Category Archives: Geskiedenis

Geskiedenis

Die Lewe en Denke van Lysander Spooner – Deel 2

In ons huidige tyd bly beide sy voorbeeld en idees aangaande die absolute ongeldigheid van dwang en regering steeds relevant. Huidige libertariese en anti-staat bewegings bly besorg oor die beëindiging van politieke dwang en dominasie… Daar is ʼn soektog na vorms van menslike samewerking om die slaaf-meester verhouding te vervang en in die soektog was Lysander Spooner ʼn pionier en ʼn profeet. Lees voort

Advertisements
Posted in Anargie, Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , ,

Die Lewe en Denke van Lysander Spooner – Deel 1

Die 19de eeu se individualistiese anargis Benjamin Tucker het Lysander Spooner “our Nestor” genoem, ʼn Griekse naam wat wysheid aandui. Die 20ste eeu se libertariër Murray Rothbard het na Spooner verwys as “die laaste van die groot natuurreg teoretici… die laaste van die ou garde wat in natuurregte geglo het.” Lees voort

Posted in Anargie, Geskiedenis | Tagged , , , , , , , ,

Fascisme as ʼn Linkse Ideologie

Hierdie idees was die voorloper van die propaganda wat in die 1950’s en 1960’s uit Afrika en ander Derdewêreld lande sou kom, waar aspirant elites in agterlike ekonomiese lande hul eie gewetenlose “humanitêre” heerskappy kon bevorder as “progressief” aangesien dit versnelde ekonomiese ontwikkeling in die Derdewêreld sou aanvuur en versnel. Lees voort

Posted in Fascisme, Geskiedenis, Marxisme | Tagged , , , , , , , , ,

Thomas Hobbes en die geboorte van Leviatan, die sterflike god

Jean Bodin en Thomas Hobbes (1588-1679) was die prominentste apologete vir absolutisme. Hulle was egter ingebed in ʼn breë Europese tendens ten gunste van absolutisme en teen wedywerende plaaslike (nie-sentralistiese) en kerklike aansprake op politieke gesag. Quentin Skinner verduidelik byvoorbeeld dat die indruk wat soms gewek word dat Hobbes ʼn ideologies geïsoleerde figuur was, nie korrek is nie. Lees voort

Posted in Geskiedenis, Politieke Filosofie | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Politokrasie: Middeleeuse konstitusionalisme

Die term, konstitusionalisme is van betreklik onlangse oorsprong en het eers in die negentiende eeu ’n plek in die leksikon van die openbare diskoers verwerf. Die denkbeeld van konstitusionalisme is egter veel ouer as die term en het onder verskeie ander vaandels reeds oor baie eeue heen ʼn prominente plek in die openbare diskoers en in denke oor die politiek en regering ingeneem. Dit is die rede waarom daar ook van Middeleeuse konstitusionalisme gepraat kan word. Lees voort

Posted in Geskiedenis, Politieke Filosofie | Tagged , , , , , , , , , , ,

Die Eeu van Oorlog

Die mees akkurate beskrywing vir die twintigste eeu is: die eeu van oorlog en welsyn. Dit was die bloeddorstigste eeu in die hele geskiedenis met meer as 170 miljoen mense wat vermoor is deur regerings. Tien miljoen het gesterf in die Eerste Wêreldoorlog en 50 miljoen in die Tweede Wêreldoorlog. Ten opsigte van die 50 miljoen wat gedood is in die Tweede Wêreldoorlog, is dit insiggewend dat byna 70% onskuldige burgerlikes was, hoofsaaklik as gevolg van ondiskriminerende bombardering(carpetbommings) van Duitse burgerlike stede deur Amerika en Groot-Brittanje. Lees voort

Posted in Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , , , ,

Politokrasie: Godsdienstige identiteit

Met die kroning van Karel die Grote deur pous Leo III as Imperator Christianissimus op Kersdag van die jaar 800 is die lang oorgang van die sekulêre Romeinse ryk tot ʼn nuwe universele Christelike gemenebes (commonwealth) finaal voltrek. Ofskoon Karel se ryk nie standhoudend was nie, het dit ʼn blywende nalatenskap gehad, naamlik die denkbeeld van ʼn verenigde Christendom binne ʼn verenigde ryk. Hierdie denkbeeld was in die daaropvolgende Middeleeue die spilpunt van politieke denke en praktyk en was die primêre bron van openbare individuele identiteit van die Wes-Europese mens. Lees voort

Posted in Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Noord, Suid en die Spartane

In September 1876 het ʼn bende van agt mans te perd tot in Northfield, Minnesota gery en voortgegaan om die bank op die dorp te beroof. Van die begin af het alles verkeerd verloop. – Al jou gunsteling aksie films in een opstel. Lees voort

Posted in Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Waarheid omtrent die Atoombomaanval op Hirosjima

Nou dat ons in die kern-era lewe en daar genoeg kernwapens regoor die wêreld versprei is om alle beskawings te vernietig, moet ons die feit dat Amerika die enigste land is wat hierdie verskriklike wapen ooit gebruik het en dat dit onnodig was, erken. Dit was nie ons kennis van die wetenskappe wat buite beheer geraak het nie, maar eerder ons onvermoë om versigtig met politieke mag te werk te gaan. Lees voort

Posted in Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , , ,

Die (nie So Wilde) Wilde Weste: ʼn Eksperiment in Anargo-Kapitalisme – Deel 4

Die beste voorbeeld van privaat eiendom anargisme in die Wilde Weste was moontlik die organisasie van ossewa treine soos hulle oor die vlaktes beweeg het na California op soek na goud. Die gebied wes van Missouri en Iowa was ongeorganiseerd, ongepatrolleer en buite die monopolistiese jurisdiksie van V.S.A. wetgewing.

Met die wete dat hulle buite die bereik van enige regstelsel gaan wees op ʼn moeilike reis met al die spanning en probleme wat die ergste karaktertrekke uit mense kan voortbring, het die trekkers hul eie wette en die organisatoriese bemagtiging om dit af te dwing geskep nog voor hulle getrek het. Lees voort

Posted in Anargie, Geskiedenis | Tagged , , , , , , , , , , ,