Category Archives: Medies/Welsyn

Medies

Staatswelsyn ontmasker

Die staaltjie word vertel dat ʼn joernalis eenkeer vir dr. DF Malan, voormalige Eersteminister van Suid-Afrika, sou vra waarom hy so hewig teen kommunisme gekant is, gegewe dat kommunisme soveel parallelle met die Christendom het en juis die kwessie van jou naaste se fisiese welstand aanspreek? Dr. Malan sou glo antwoord: “Die Bybel leer ‘Wat myne is is joune’, terwyl die kommunisme leer ‘Wat joune is, is myne’. Daar is ʼn groot verskil.” Lees voort

Advertisements
Posted in Medies/Welsyn | Tagged , , , , ,

Sosiale Geregtigheid en die Welsynstaat

Geen persoon, afgesien van sy sienings oor sosiale aangeleenthede, welsyn, of sy ideologiese en politieke perspektief, wil ʼn wêreld sien waar ʼn klein groepie rykes in weelde leef en die res wegsink in armoede nie. Dit is slegs oor die oorsake en oplossings wat daar verskil word. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , , , ,

Drie Sienings van Sosiale Geregtigheid

Op baie universiteitskampusse is daar druk om Sosiale Geregtigheid te bevorder. Daar is drie maniere om “Sosiale Geregtigheid” te definieer. Dr Walter Block verduidelik wat fout is met die benadering. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , , ,

Die Definiëring van Sosiale Geregtigheid

Dit is een van die grootste swakhede van ons tyd dat ons tekort skiet aan die geloof en die geduld om vrywillige organisasies op te bou vir die verbetering van ons samelewing (die idees wat almal hoog ag) en eerder van die regering verwag om met dwang enigiets wat begeerlik mag voorkom vir groot hoeveelhede politieke kiesers daar te stel. Niks kan uiteindelik ʼn meer vernietigende effek op werklike vrywillige burgerlike samewerking hê as wanneer die staat, in stede daarvan om die minimale raamwerk vir spontane groei te wees, eerder monolities probeer om alles aan almal te voorsien nie. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , ,

Die Ongeregtigheid van Sosiale Geregtigheid

Elke af en toe kom iets te voorskyn wat die idee van sogenaamde “sosiale geregtigheid” perfek uitbeeld en vir al die uitmuntende referate wat al geskryf is om dit as kaf af te skiet, kom hulle nie naby aan die elegante simplistiese video van ʼn paar voorstanders van die idee nie. Ek verwys na ʼn video wat gemaak is vir die “World day of Sosial Justice” waar studente en onderwysers gevra word om die volgende sin te voltooi: Almal het die reg op _____________ Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , , , , , , ,

Gesondheidsorg en die staat

Lenin se slagspreuk, “Marxisme is Almagtig Omdat Dit Waar Is”, was omtrent orals vertoon in die ou Sowjetunie. My eerste ontmoeting met Karl Marx het plaasgevind in graad een in die stad van Kazan, geleë aan die oewer van die Wolgarivier. Sy foto was gedruk op die eerste bladsy van die eerste handboek wat ek ooit oopgemaak het. “Dedushka Marx” (Grootvader Marx), het die onderwyser gesê en gewys na die foto. Ek was opgewonde aangesien beide my oupas omgekom het in Stalin se Groot Suiwering in die 1930’s en ek dus geen oupa gehad het nie. Ek het huis toe gehardloop na skool om my ouma te vertel dat sy verkeerd was. “Ek het ʼn oupa,” het ek gesê, en met sy groot baard en vriendelike oë het hy vir my nes “Dedushka Moroz” Vader Frost gelyk(die Sowjet/ateïs weergawe van Vader Kersfees of Sinterklaas). Lees voort

Posted in Medies/Welsyn | Tagged , , , , , , , , , ,