Category Archives: Politieke Korrektheid

Gelyker as jy

Van al die dooie katte wat deur die Franse Rewolusie aan ons nagelaat is, is die konsep van gelykheid een van die onwelriekendste. ʼn Groot aantal dooie mense is ook nagelaat deur daardie glorieryke gebeurtenis, maar kom ons bepaal ons vir eers by hierdie besondere kat. Ons word daagliks gebombardeer met gelykheidspropaganda van allerlei aard, dermate dat ons net kan hoop, in die woorde van Shakespeare, that surfeit the appetite may sicken and so die. Lees voort

Advertisements
Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , ,

Wees openlik en bring raswet dan liefs terug

Staatsamptenare sou gronde kon vind om ʼn aanvanklike rasseklassifikasie te maak, waarna klassifikasies op twee maniere gewysig kon word: Eerstens kon die staat met opgaaf van redes iemand kennis gee dat hy anders geklassifiseer sou word. Tweedens kon burgerlikes self om ʼn verandering van ras aansoek doen. Lees voort

Posted in Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , ,

Moenie deur ANC-’newspeak’ mislei word nie

ʼn Regering wat ʼn regime verteenwoordig, dus vir homself opeis om nie net sy plig na die beste van sy vermoë vir die volgende termyn te doen nie, maar om die samelewing volgens sy ideologie te omvorm, heers nie soseer met brute geweld nie, maar deur die beheersing van die openbare debat en veral deur die gebruik van sekere sleutelwoorde. Lees voort

Posted in Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , , , ,

Ekonomiese Ongelykheid: Oostenrykse siening

In die territoriale gebied bekend as Suid Afrika, nes in baie ander streke en lande, word daar toenemend klem gelê op gelykheid. Is daar ongelykheid tussen ryk en arm? Ons kort meer gelykheid! Is daar verskille in inkomste tussen etniese groepe en rasgroepe? Ons kort meer gelykheid! Is daar salaris gapings tussen mans en vroue? Dan kort ons meer gelykheid! Lees voort

Posted in Ekonomie, Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , ,

Hoe die Sosialiste die Koue Oorlog gewen het

ʼn In diepte kyk na die oorsprong van politieke korrektheid en die Frankfurt denkskool met ʼn verduideliking van Paul Gottfried van hoe hierdie denke konserwatiewe bewegings beïnvloed het. Die leser mag my dalk vra wat hierdie paleokonserwatiewe stuk enigsins met die inwoners van die territoriale gebied bekend as Suid-Afrika of Afrikaners in besonder te make het? Ons is deel van ʼn wêreld wat vinnig verander en dit help nie om dinge gedeeltelik te verstaan as ons sin daarvan wil maak nie. Lees voort

Posted in Marxisme, Politieke Korrektheid, Video | Tagged , , , , , , , , , , , ,