Category Archives: Radio

Robert Nozick se Ultra-minimale Staat

Een van die kritiese probleme wat etniese nasionaliste erg kortwiek is immers die mate waartoe hul gegewe volk of etnos ontmagtig is om die staat teen te staan. Die Afrikaner dien juis hier as ʼn pragtige voorbeeld deur die staat as die beliggaming van die etnos te sien word die volk dubbel ontmagtig nie net word dit oorheers nie maar die privaat en gemeenskapsinstellings wat as bemiddelaar moes kon dien het nie bestaan nie en juis so aangesien dit aan die staat oorgelaat was. Lees voort

Advertisements
Posted in Anargie, Politieke Filosofie, Radio | Tagged , , , , , , , , , , ,

Sekuriteit: Monargie vs. Demokrasie vs. Versekeringsmaatskappye

ʼn Interessante lesing deur Professor Hans-Hermann Hoppe
Van die onderwerpe:

Die noodsaaklikheid van norme.
Oorspronklike eienaarskap.
Hoe klassieke liberale die staat as die arbiter in hierdie sake beskou het.
Definisie van ʼn staat.
Verduideliking van monopolie argumente.
Klassieke liberale se sienning van monargie.
Tydsvoorkeur argumente.
Gelykheid voor die reg.
Verskille tussen publiekereg en privaatreg. Lees voort

Posted in Anargie, Radio, Sekuriteit | Tagged , , , , , , , , , ,

ʼn Libertariese rewolusie in Regsdenke

Keith Preston van Attack the System maak ʼn beroep op ʼn rewolusionêre herorganisasie van regte gebaseer op libertariese regsdenke.
Onderwerpe sluit in:
◾Die Nie-Aggressie beginsel as ʼn grondslag vir libertariese Reg.
◾Teenstrydige interpretasies van die NAB tussen anti-staat radikale.
◾Hoe regsinstellings in ʼn staatlose samelewing georganiseer kan word.
◾Nodige hervormings in die sfeer van strafreg.
◾Die teenwoordigheid van nie-libertariese en illiberale subkulture en politieke strominge binne die groter libertariese regsstelsel.
◾Die potensiële probleem van ondermyning van ʼn libertariese regsstelsel deur outoritêre magte. Lees voort

Posted in Anargie, Radio, Regte | Tagged , , , , ,

Die Oorsprong van Links en Regs

Keith Preston bespreek hoe die ontwikkeling van moderne Europese intellektuele lewe die politieke konsepte van Links en Regs gevorm het. Onderwerpe sluit in:

Die verligting as die derde groot fase in die Europese intellektuele geskiedenis wat volg op die klassieke Grieks-romeinse en die Middeleeuse Christen era.
Die verligting as ʼn tipe neo-heidense rewolusie teen die post-Hellenistiese Christelike dominansie van die Westerse Beskawing.
Die Engelse, Amerikaanse en Franse Revolusies as politieke uitdrukkings van die verligting.
Die oorsprong van Links en Regs in die Franse Rewolusie.
Die hoof tradisies in regse denke: reaksionêr, konserwatief en bourgeoisie.
Die impak van Nietzsche se denke op die ontwikkeling van die revolusionêre regses en konserwatiewe revolusionêres.
Die vraag of Fascisme en Nasionaal Sosialisme werklik regse ideologieë genoem kan word.
Botsende denkrigtings in linkse denke aangaande menslike natuur en die natuur van die samelewing. Lees voort

Posted in Anargie, Radio | Tagged , , , , , , ,

Volksanargisme Deel 2

In Deel 2 van ons inleiding tot Volksanargisme gaan professor Keith Preston voort om van die konsepte te verduidelik. Dit moet weereens gestaaf word dat alhoewel die uitsending baie leersaam is, dit hoofsaaklik op ʼn Amerikaanse gehoor gemik is.

Onderwerpe sluit in:
1) Die belangrikheid daarvan om die hoofstroom anargistiese groepe bymekaar te trek as ʼn omslagtige beweging wat al die “stamme” en strominge insluit.
2) Hoe volksanargisme ʼn raamwerk daarstel waar die verskillende anargistiese groepe en anti-staat regses en linkses vreedsaam kan saamleef en verenig teen die totalitêre Empaaier.
3) Hoe anargiste polities kan antwoord op praktiese probleme aangaande verdediging, ekonomie, misdaad en immigrasie en hoe die nie-aggressie-beginsel “non-aggression-principal-NAP” ʼn basis vir ʼn staatlose gemenereg daar kan stel.
4) Hoe sake aangaande ras en etnisiteit hanteer kan word in ʼn model van “skeiding tussen ras en staat” soortgelyk aan die skeiding tussen “kerk en staat” en hoe kohabitasie van ras-ideologiese gemeenskappe binne so model geakkommodeer kan word.
5) Die noodsaaklikheid daarvan om ʼn pan-anargistiese front te skep van anti-staat radikale as die leierskorps van ʼn groter libertariese-populistiese beweging, wat alternatiewe skep wat pan-anargisme en pan-sesessie ten doel het.
6) Die tien kern demografiese groepe en wyer belangegroepe wat potensieel so ʼn beweging kan vorm.
7) Historiese prototipes vir so ʼn beweging, insluitende die Amerikaanse Rewolusie, die Suidelike Konfederasie, Spaanse anargistiese beweging voor die Tweede Wêreldoorlog en Hezbollah se suksesvolle verdediging van Libanon teen Israeliese okkupasie. Lees voort

Posted in Anargie, Radio | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Volksanargisme Deel 1

Van hierdie idees mag dalk vir Afrikaners as vreemd voorkom en daar moet ingedagte gehou word dat die idees vir ʼn Amerikaanse gehoor en vanuit hul ondervinding daargestel is. In die argumente tussen vryemark anargiste wat ʼn wêreld verbeel van privaat infrastruktuur, privaat sekuriteit en privaat geregtigheid en anargiste van die ou linkse skole wat vasklou aan werkers koöperatiewes en kommunes wat sosialisties georganiseerd is – waar die argumente selfs kleinlik kan voorkom rondom spesifieke definisies en teorieë. Is dit verfrissend om hierdie tipe benadering te oorweeg waar hierdie groepe nie net as stamme van ʼn groter anti-staat geheel gesien word nie, maar groepe wat dan een of ander mate van eksklusiewe bestaan wil voer aan gehoor gegee word, ongeag of dit op die grondslag van ideologie, etnisiteit, ras of geloof is. Lees voort

Posted in Anargie, Radio | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,