Tag Archives: Demokrasie

Die Regering is nie Ons nie

Die wil en vrye wil neem ʼn belangrike plek in filosofie in. Die wil verwys na ʼn eienskap van die verstand om intensionele besluite te kan neem. In die algemeen verwys dit nie na bepaalde begeertes of behoeftes nie, maar eerder na die kapasitiet om begeertes te hê en beslissend daarop te reageer.

Daar is en was ook denkers wat die bestaan van die vrye wil ontken ten gunste van determinisme en sagte determinisme soos die Duitse filosoof Arthur Schopenhauer dit gestel het: “Der Mensch kann tun was er will; er kann aber nicht wollen was er will” – Die mens kan doen wat hy wil, hy kan egter nie wil wat hy wil nie. Lees voort

Advertisements
Posted in Anargie, Politieke Filosofie, Video | Tagged , , , , , , , , ,

Moenie deur ANC-’newspeak’ mislei word nie

ʼn Regering wat ʼn regime verteenwoordig, dus vir homself opeis om nie net sy plig na die beste van sy vermoë vir die volgende termyn te doen nie, maar om die samelewing volgens sy ideologie te omvorm, heers nie soseer met brute geweld nie, maar deur die beheersing van die openbare debat en veral deur die gebruik van sekere sleutelwoorde. Lees voort

Posted in Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , , , ,

Sekuriteit: Monargie vs. Demokrasie vs. Versekeringsmaatskappye

ʼn Interessante lesing deur Professor Hans-Hermann Hoppe
Van die onderwerpe:

Die noodsaaklikheid van norme.
Oorspronklike eienaarskap.
Hoe klassieke liberale die staat as die arbiter in hierdie sake beskou het.
Definisie van ʼn staat.
Verduideliking van monopolie argumente.
Klassieke liberale se sienning van monargie.
Tydsvoorkeur argumente.
Gelykheid voor die reg.
Verskille tussen publiekereg en privaatreg. Lees voort

Posted in Anargie, Radio, Sekuriteit | Tagged , , , , , , , , , ,

Politokrasie: Staatlikheid

Toe Thomas Hobbes teen die middel van die sewentiende eeu oor die staat geskryf het, het hy met groot ontsag daarna as Leviatan en die sterflike god verwys. Op daardie stadium was die staat egter maar nog in sy kinderskoene. Later sou die staat oneindig kragtiger raak as wat ooit voorsien kon word. Mettertyd het dit duidelik geword dat die aliasse Leviatan en sterflike god geen melodrama was nie, maar ʼn paslike beskrywing vir die staat wat later — en tans — so dominant in die lewens van individue en gemeenskappe geword het. Lees voort

Posted in Anargie, Demokrasie | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Die Heilige Verenigde Landmassa

Vandag voel ons heeltemal anders oor “Suid-Afrika” en “Suid-Afrikanerskap”. Deur die loop van die afgelope 100 jaar het die terme soveel stertjies bygekry dat dit moeilik is om na 1910 terug te dink sonder om Jesus in vlees by die inlui van die Unie te visualiseer. God het met sy eie hand die grense om die landmassa in goud getrek en verklaar dat wie ook al in die Uniegebou in Pretoria sit pous is met die godgegewe reg om die “Suid-Afrikaanse Volk” te bou en te regeer… Lees voort

Posted in Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , , , ,

Stalinisme, Nasionaal-Sosialisme en Fascisme

Daar was ʼn klompie jare terug ʼn artikel in die “Wallstreet Journal” gepubliseer, geskryf deur dié neo-konserwatiewe intellektueel, Francis Fukuyama, waarin hy die VSA prys dat hulle die Eerste Wêreldoorlog gewen het. Hy skryf ondermeer dat mens die gevolglike opkoms van Stalin en Hitler kan betreur, maar dat dit alles die moeite werd was. Dat ons almal verder dan in ʼn “geliberaliseerde” weergawe van Suid-Afrika sou lewe, en ek neem aan hy bedoel voor die oorname van die ANC. Lees voort

Posted in Fascisme, Geskiedenis, Opinie | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Demokrasie en die staat

Die erkenning van demokrasie as ʼn gewilde masjien vir rykdom en inkomste herverdeling in samewerking met een van die mees basiese beginsels in die veld van ekonomie – dat ʼn mens meer sal bekom van wat ook al dit is wat gesubsidieer word – bied die sleutel tot ʼn begrip van die huidige era en sy probleme. Die Oostenrykse Ekonoom Prof. Hans-Hermann Hoppe bied hier ʼn krietiese blik op Demokrasie. Lees voort

Posted in Anargie, Demokrasie | Tagged , , , , , ,

Militante demokrate

Die idee dat demokrasie ʼn vreedsame en stabiele regering teweegbring het ʼn gevestigde opinie van ons tyd geword. Ene Walter Burns het ʼn ruk terug daarop aangedring dat demokrasieë nog nooit met mekaar oorlog gevoer het nie. Hierdie afgestempelde opinie het deesdae versag na ʼn ewe suspisieuse idee dat demokrasieë nie die laaste 150 jaar met mekaar oorlog gemaak het nie. Dis ʼn problematiese opinie op sy beste, maar het teen die tyd ongelukkig die status van ʼn waarheid verkry. Lees voort

Posted in Demokrasie, Opinie | Tagged , , , , ,