Tag Archives: Gelykheid voor die reg

Vryheid: Die ander Gelykheid, die Gelykheid van Outoriteit

Terwyl libertariërs met mekaar mag verskil oor die graad waartoe, indien enige, van mens se natuurlike regte na ʼn regering oorgedra moet word, stem alle libertariërs egter saam dat die ongelykhede geminimaliseer moet word tussen die outoriteit waaroor die gemiddelde individu beskik en die waaroor die amptenare en bevoorregte funksionarisse van die staat oor beskik. Lees voort

Advertisements
Posted in Liberalisme, Regte | Tagged , , , , , , , , ,

Sekuriteit: Monargie vs. Demokrasie vs. Versekeringsmaatskappye

ʼn Interessante lesing deur Professor Hans-Hermann Hoppe
Van die onderwerpe:

Die noodsaaklikheid van norme.
Oorspronklike eienaarskap.
Hoe klassieke liberale die staat as die arbiter in hierdie sake beskou het.
Definisie van ʼn staat.
Verduideliking van monopolie argumente.
Klassieke liberale se sienning van monargie.
Tydsvoorkeur argumente.
Gelykheid voor die reg.
Verskille tussen publiekereg en privaatreg. Lees voort

Posted in Anargie, Radio, Sekuriteit | Tagged , , , , , , , , , ,