Tag Archives: Karl Marx

Marxistiese vs. Oostenrykse Klasanalise – Deel 3

In Deel 3 en slot van ons reeks oor klasanalise oorweeg professor Hoppe – imperialisme, die natuur van die uitbuitende monopolie, ekonomiese stagnasie en die moontlikheid van ʼn ware rewolusie wat verandering kan meebring en hoe dit met Marxistiese teorie ooreenkom en verskil. Lees voort

Advertisements
Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Marxisme | Tagged , , , , , , , , ,

Marxistiese vs. Oostenrykse Klasanalise – Deel 2

Wat al hoe duideliker word is die teenstrydigheid in Marxisme tussen klasanalise en die nasionalisering van die faktore van produksie. As die staat ʼn instrument van kapitalistiese uitbuiting is waarom alle mag daarin verenig? Ook raak dit duidelik dat die sogenaamde “verwelking van die staat” die enigste manier was wat Marx hierdie teenstrydigheid kon oplos sonder om homself verkeerd te bewys. In Deel 2 gaan professor Hoppe voort om die teenstrydighede en verwantskappe met die Oostenrykse skool te verduidelik. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Marxisme | Tagged , , , , , , , , ,

Marxistiese vs. Oostenrykse Klasanalise – Deel 1

Min idees word so sterk met Marxisme geassosieer as die konsepte van klas en klaskonflik; dis selfs onmoontlik om die Marxistiese teorie van geskiedenis of hul rewolusionêre teorie in die afwesigheid daarvan te verbeel. Tog was klasanalise goed ontwikkel lank voordat Marx op die toneel verskyn het. Marx erken self in ʼn brief aan ʼn ondersteuner: “Geen krediet kom my toe vir die ontdekking van die bestaan van klasse in die moderne samelewing nie en ook nie vir die stryd tussen hulle nie. Lank voor my het bourgeoisie geskiedkundiges die historiese ontwikkeling van klassestryd beskryf en bourgeoisie ekonome die anatomie van klasse.” Uiteindelik sou daar slegs twee ekonomiese skole wees wat daarop sou steun en ʼn klas teorie sou ontwikkel, nl. die Marxiste en die Oostenrykse denkskool. In hierdie stuk verduidelik professor Hoppe die verkille in benadering tot klasanalise tussen hierdie twee ongelyksoortige skole. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Marxisme | Tagged , , , , , , , , ,